Hyppää sisältöön
Teema

1. Eheä maankäyttö ja kestävä liikenne

Vuonna 2030 Pirkkalassa asutaan kestävästi ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa vähäpäästöisesti.

Pirkkalan kunta panostaa ilmastokestävään, vähäpäästöiseen yhdyskuntarakenteeseen ja suunnittelee yhdyskuntarakennetta vahvasti myös ilmastonäkökulmasta. Sekoittunut ja tiivis yhdyskuntarakenne vähentää liikkumisen tarvetta ja helpottaa kestäviä arjen valintoja.

Tavoitteena on sijoittaa Pirkkalan uudesta asuntotuotannosta vähintään 80 % keskeiselle joukkoliikennevyöhykkeelle. Myös palvelut sijoitetaan asukkaisiin nähden kestävästi. Näin pyritään luomaan taloudelliset edellytykset tehokkaalle palvelurakenteelle ja energia- ja joukkoliikennejärjestelmälle, vähentämään tarvetta omistaa tai käyttää yksityisautoa, vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä, tukemaan kävelyä ja pyöräliikennettä arjen matkoilla sekä säästämään luontoa ja luonnonvaroja.

Tavoitteena on kestävien vähäpäästöisten kulkumuotojen yleistyminen ja monipuolistuminen. Seudun kasvaessa nykyistä suuremman osuuden matkoista tulee tukeutua kestäviin kulkutapoihin. Tämä mahdollistaa asuinympäristöjen turvallisuuden ja viihtyisyyden sekä edistää asukkaiden terveellisyyttä. Tähän mennessä seututason liikkumisessa ei ole saavutettu tavoiteltuja muutoksia autoilun osuuden vähentämisessä. Seudulla tehtyjen matkojen kulkutapajakauma on viimeisten henkilöliikennetutkimusten (2016 ja 2021) välillä pysynyt käytännössä samanlaisena. Kulkutapajakauma on liikenteen kestävyyden kehityksen keskeinen indikaattori. Kulkutapajakaumassa tapahtuvien muutosten lisäksi päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että liikkumisen käyttövoimat muuttuvat kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2021 Pirkkalassa tehtiin matkoista kävellen 17 %, pyörällä 8 % ja joukkoliikenteellä 6 %. Tavoitteena on, että vuonna 2030 pirkkalalaiset tekevät seudun matkoista vähintään 60% kestävillä kulkumuodoilla: kävellen 30 %, pyörällä 15 % ja joukkoliikenteellä 15 %.