Hyppää sisältöön
Teema

2. Uudistuva energiantuotanto ja rakennukset

Vuonna 2030 Pirkkalassa tuotetaan energiaa ympäristöystävällisesti ja rakennuksiin on tehty energiaremontit.

Pirkkalan kunnalla ei ole omaa energiantuotantoa. Pirkkalan kunta on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017–2025 (KETS). Sopimukseen kuuluvat muun muassa kunnan päätäntävallassa olevat rakennukset, katu- ja ulkovalaistus, (vesi- ja jätehuolto, joukkoliikenne, omat kuljetukset, työkoneet) ja hankinnat. Uutena elementtinä kunta voi laskea säästötoimiin kolmansien osapuolten energiansäästön, esimerkiksi energianeuvonnan. Näillä toimilla voidaan kattaa säästötavoitteesta jopa 50 %. Sopimuksen tavoitteena on lisäksi, että kunta toimii esimerkkinä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä levittämällä asukkaille ja alueen toimijoille aktiivisesti tietoa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja niiden tuloksista.

Tampereen Sähkölaitoksen toimenpiteillä on suuri merkitys Pirkkalankin päästöjen kannalta. Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartassa on Tampereen Sähkölaitoksen tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle esitetty tavoitteet vuoden 2010 tasosta seuraavasti: 47 % (2021), 80 % (2025), 95 % (2030). Käytännössä tämä tarkoittaa uusiutuvan energian merkittävää lisäämistä tuotannossa (uusiutuvan energian osuus Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannosta: 49% (2021), 80 % (2025), 90 % (2030).