Hyppää sisältöön
Teema

4. Kestävä viherrakenne ja monimuotoinen luonto

Vuonna 2030 Pirkkalassa on laadukkaat ja luonnon kannalta monimuotoiset ja kestävät luonto- ja virkistysalueet.

Kestävä viherrakenne ja monimuotoinen luonto tuottavat runsaasti erilaisia hyötyjä kuten hiilinieluja ja -varastoja, elinympäristöjä eri lajeille, viihtyisää ympäristöä sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi ne auttavat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa hulevesien säätelyn ja viilentävän vaikutuksen kautta. Pirkkalan metsät ja kunnan viherrakenne säilytetään kunnan kasvaessakin toimivina ja elinvoimaisina.

Pirkkalan kunnan tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikkeneminen Pirkkalassa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen liittyy keskeisesti toimiva ja laadukas metsäekologinen verkosto. Lajit tarvitsevat viheryhteyden, jotta populaatiot eivät eriydy toisistaan ja menetä geneettistä monimuotoisuuttaan. Lisäksi luonnonsuojelualueet ja niiden määrän ja laadun lisääminen on tärkeää. Pirkkala tavoittelee luonnonsuojelualueiden kaksinkertaistamista vuoteen 2030 mennessä. Suojelualueet eivät yksin kuitenkaan ole riittäviä, sillä suurin osa uhanalaisista lajeista elää niiden ulkopuolella. Luonnon monimuotoisuuteen on siten kiinnitettävä enemmän huomiota myös rakennetuilla alueilla ja talousmetsissä.